Riks-P 2018

Riks-P 2018 Uppsala 26-27 april

Tema: Hälsa i arbetslivet. Hur ser det ut? Vad måste man göra åt det? Vad kan man göra åt det?

Personalvetarprogrammet vid Uppsala universitet inbjuder till konferens och nätverksträff för landets personalvetarprogram, studentrepresentanter, lärare, forskare, samt yrkesverksamma inom HR/personalarbete.
Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner utifrån konferensens tema.
Riks-P är också ett rikt forum för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan deltagare.

Datum: 26-27 april (lunch till lunch) samordnarträff eftermiddag den 27 april
Plats: Gustavianum den 26 april och Universitetshuset den 27 april ,
Tider: Se under fliken ”Program”