Petra Lindfors

Petra Lindfors studerar olika aspekter av stress, hälsa och välbefinnande bland ungdomar och yrkesarbetande kvinnor och män. Petras forskning inkluderar också psykobiologiska mekanismer, positiv psykologi och olika interventioner.  Petra är ordförande för Stockholms universitets psykologiska klinik, ingår i ledningen för Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi och i styrgruppen för Stockholm Stress Center, och har varit verksam i styrelsen för Internationell Beteendemedicinsk Förening.